Desinfektionsmiddel hånd Sonett

65,00 DKK

300 ml216,67 DKK/l

Beskrivelse

Varebetegnelse:

Hånddesinfektionsmiddel med pumpe.

Varebeskrivelse:

Sonett hånd desinfektionsmiddel med pumpe.
Klar-til-brug alkohol opløsning til hygiejnisk hånddesinfektion.
Effektiv mod bakterier, svampe, influenzavirus og norovirus.

Produktet er FAREMÆRKET. Se datablad her!

 

Brugsanvisning og forholdsregler:

Gnid dine hænder med et pump/ 3 ml i 1 minut.

Aktive stoffer:
Ethanol 70% CAS: 64-17-5
PR nr. 2459078

Advarsel: Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild. Rygning forbudt.
Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Indeholder æterisk olie af bergamot (Citrus Aurantium ssp Bergamia Oil). Kan udløse allergi.

Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn.
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de kommunale affaldsregulativer.

Ingredienser

Ingredienser:

Vegetabilsk alkohol (ethanol) 70 %
< 1 % planteglycerin
Bergamot æterisk olie (indeholder limonene og linalool)
Kaliumcitrat
Vand

Er der angivet en * ved en ingrediens, er den 100% økologisk

Allergener:

Limonene
Linalool